Zoekt u ondersteuning?

Geen bijrijder maar achter het stuur. Met de focus op mijzelf want daar zit het gevoel.

Op zoek naar ondersteuning?

Hebben uw stappen naar herstel en een menswaardig bestaan tot nog toe tot onvoldoende of zelfs ongewenst resultaat geleid? Bijvoorbeeld omdat voorbij is gegaan aan u als mens, of uw behoeften? Of omdat daarbij geen of onvoldoende rekening is gehouden met de (on)mogelijkheden van het systeem?
Misschien kunnen wij u wel helpen. Niet over zes maanden, maar vanaf nu.

Wij bieden samenhangende en veilige herstelzorg. Samen met u kijken we naar uw talenten en ervaring én uw behoeften op elk van de vijf leefgebieden; welzijn, gezinssituatie, financiële stabiliteit, persoonlijke ontwikkeling, en veilige haven. Als dat nodig is en u dat wilt, gaan we in gesprek met de ‘systeemwereld’ van overheid en instellingen.

Menucha Community

Ondersteuning en zorg in uw eigen omgeving

  • We ondersteunen mensen bij het tot rust kunnen komen op de plek waar ze samenleven met hun netwerk
  • We zetten die instrumenten in die nodig zijn, waaronder Posttraumatische Groei (PTG), Acceptance Commitment Therapie (ACT) en Mindfullness

Vaste zorg en ondersteuning

  • We bieden mensen een plek van vrede en rust
  • Om er even “uit” te zijn of als plek voor opbouw en herstel
  • Of voor langere tijd als leefgemeenschap

Resocialisatie

  • We ondersteunen mensen bij het groeien en het verwerken naar (emotioneel) herstel
  • We ondersteunen ze met middelen en instrumenten, met begeleiding, bijsturing en toetsing
  • We brengen mensen, referenten en professionals samen op een gelijkwaardige manier in onze organisatie, om ze te laten leven en samenwerken

Als onze aanpak u aanspreekt, meldt u zich dan bij ons aan voor ondersteuning.

Klik op de onderstaande button om uw dossier aan te melden. U wordt omgeleidt naar een andere pagina.