Nieuws en actualiteiten

Toeslagen kinderen blijven het echte kind van de rekening

Afgelopen week verscheen het rapport “Het Kind van de Rekening” waarin de Inspectie Justitie & Veiligheid onderzoek deed of de kinderbeschermingsmaatregelen die over de kinderen werden uitgesproken het gevolg waren van de Toeslagenaffaire of dat er meerdere zaken speelden waardoor de maatregelen noodzakelijk waren. De Tweede Kamer had, toen nog missionair, Minister Weerwind verzocht om een onafhankelijk onderzoek. De Rijksuniversiteit Groningen heeft zich gemeld om dit onderzoek onafhankelijk en wetenschappelijk vorm te geven. De minister ging hier niet in mee en gunde dit onderzoek aan zijn eigen Inspectie. Ouders, deskundigen en Kamer gaven op voorhand al aan geen vertrouwen te hebben in een onafhankelijk onderzoek. Nu het rapport er ligt is dan ook de vraag of dit rapport antwoord geeft op de belangrijkste vragen en

Lees verder »

Maatwerk op Maat

Iedereen maakt zich zorgen over het sociale domein. Zo noemen overheidsorganisaties de “fabriek” die ze hebben gebouwd voor uitvoering van de sociale wetten, zoals Jeugdwet, Participatiewet, Wmo en de Wet Publieke Gezondheid. Gemeentes zeggen te weinig geld te krijgen vanuit Provincie en Rijk. Jeugdzorg en GGZ zeggen datzelfde over de Gemeente. Die hebben daardoor(?) lange wachtlijsten en te weinig personeel. En ziekenhuizen, zorginstellingen en scholen sluiten. De wooncrisis duurt al meer dan 10 jaar, en nu is er ook nog eens een energiecrisis bijgekomen voor mensen die wél een huis hebben. En terwijl trein-, bus- en tramlijnen verdwijnen, worden de tickets nóg duurder. Maar ook daarvoor was het leven voor velen al te duur. De raderen van de fabriek “knarsen en piepen” zegt men nu. Dus tijd voor maatwerk? Kinderen? En

Lees verder »

Lancering platforms Online Ontmoeting en Mensen van Menucha

Wij zijn blij en trots om twee nieuwe platforms te lanceren via onze website: Online Ontmoeting en Mensen van Menucha. Nu is de Online Ontmoeting niet écht nieuw. Gastheer Remco Prins organiseert dit de-stigmatiserende en laagdrempelige platform alweer meer dan een maand. Maar dan vooral om ervaring daarmee op te doen. Nieuw is dat we dat nu buiten “de socials” aankondigen vanuit dat zo opgedane vertrouwen. Vanaf nu nodigen we een ieder van harte uit om elke donderdagavond (gratis) aan te schuiven.» /platform/online-ontmoeting/ Remco bijt ook het spits af voor onze groeiende verhalenbundel Mensen van Menucha. Daarin vertellen de Mensen van Menucha aan de hand van hun eigen verhaal op welke manier ze op het pad van Menucha zijn gekomen en wat dat voor hen heeft betekend. Met het aangrijpend-authentieke verhaal van Remco als eerste:

Lees verder »

Toeslagen kinderen blijven het echte kind van de rekening

Afgelopen week verscheen het rapport “Het Kind van de Rekening” waarin de Inspectie Justitie & Veiligheid onderzoek deed of de kinderbeschermingsmaatregelen die over de kinderen werden uitgesproken het gevolg waren van de Toeslagenaffaire of dat er meerdere zaken speelden waardoor de maatregelen noodzakelijk waren. De Tweede Kamer had, toen nog missionair, Minister Weerwind verzocht om een onafhankelijk onderzoek. De Rijksuniversiteit Groningen heeft zich gemeld om dit onderzoek onafhankelijk en wetenschappelijk vorm te geven. De minister ging hier niet in mee en gunde dit onderzoek aan zijn eigen Inspectie. Ouders, deskundigen en Kamer gaven op voorhand al aan geen vertrouwen te hebben in een onafhankelijk onderzoek. Nu het rapport er ligt is dan ook de vraag of dit rapport antwoord geeft op de belangrijkste vragen en

Lees verder »

Maatwerk op Maat

Iedereen maakt zich zorgen over het sociale domein. Zo noemen overheidsorganisaties de “fabriek” die ze hebben gebouwd voor uitvoering van de sociale wetten, zoals Jeugdwet, Participatiewet, Wmo en de Wet Publieke Gezondheid. Gemeentes zeggen te weinig geld te krijgen vanuit Provincie en Rijk. Jeugdzorg en GGZ zeggen datzelfde over de Gemeente. Die hebben daardoor(?) lange wachtlijsten en te weinig personeel. En ziekenhuizen, zorginstellingen en scholen sluiten. De wooncrisis duurt al meer dan 10 jaar, en nu is er ook nog eens een energiecrisis bijgekomen voor mensen die wél een huis hebben. En terwijl trein-, bus- en tramlijnen verdwijnen, worden de tickets nóg duurder. Maar ook daarvoor was het leven voor velen al te duur. De raderen van de fabriek “knarsen en piepen” zegt men nu. Dus tijd voor maatwerk? Kinderen? En

Lees verder »

Lancering platforms Online Ontmoeting en Mensen van Menucha

Wij zijn blij en trots om twee nieuwe platforms te lanceren via onze website: Online Ontmoeting en Mensen van Menucha. Nu is de Online Ontmoeting niet écht nieuw. Gastheer Remco Prins organiseert dit de-stigmatiserende en laagdrempelige platform alweer meer dan een maand. Maar dan vooral om ervaring daarmee op te doen. Nieuw is dat we dat nu buiten “de socials” aankondigen vanuit dat zo opgedane vertrouwen. Vanaf nu nodigen we een ieder van harte uit om elke donderdagavond (gratis) aan te schuiven.» /platform/online-ontmoeting/ Remco bijt ook het spits af voor onze groeiende verhalenbundel Mensen van Menucha. Daarin vertellen de Mensen van Menucha aan de hand van hun eigen verhaal op welke manier ze op het pad van Menucha zijn gekomen en wat dat voor hen heeft betekend. Met het aangrijpend-authentieke verhaal van Remco als eerste:

Lees verder »