Toeslagen kinderen blijven het echte kind van de rekening

Afgelopen week verscheen het rapport “Het Kind van de Rekening” waarin de Inspectie Justitie & Veiligheid onderzoek deed of de kinderbeschermingsmaatregelen die over de kinderen werden uitgesproken het gevolg waren van de Toeslagenaffaire of dat er meerdere zaken speelden waardoor de maatregelen noodzakelijk waren. De Tweede Kamer had, toen nog missionair, Minister Weerwind verzocht om […]

Maatwerk op Maat

Iedereen maakt zich zorgen over het sociale domein. Zo noemen overheidsorganisaties de “fabriek” die ze hebben gebouwd voor uitvoering van de sociale wetten, zoals Jeugdwet, Participatiewet, Wmo en de Wet Publieke Gezondheid. Gemeentes zeggen te weinig geld te krijgen vanuit Provincie en Rijk. Jeugdzorg en GGZ zeggen datzelfde over de Gemeente. Die hebben daardoor(?) lange wachtlijsten en […]

Lancering platforms Online Ontmoeting en Mensen van Menucha

Wij zijn blij en trots om twee nieuwe platforms te lanceren via onze website: Online Ontmoeting en Mensen van Menucha. Nu is de Online Ontmoeting niet écht nieuw. Gastheer Remco Prins organiseert dit de-stigmatiserende en laagdrempelige platform alweer meer dan een maand. Maar dan vooral om ervaring daarmee op te doen. Nieuw is dat we dat nu buiten “de socials” aankondigen vanuit dat […]