Iedereen maakt zich zorgen over het sociale domein. Zo noemen overheidsorganisaties de “fabriek” die ze hebben gebouwd voor uitvoering van de sociale wetten, zoals Jeugdwet, Participatiewet, Wmo en de Wet Publieke Gezondheid. Gemeentes zeggen te weinig geld te krijgen vanuit Provincie en Rijk. Jeugdzorg en GGZ zeggen datzelfde over de Gemeente. Die hebben daardoor(?) lange wachtlijsten en te weinig personeel. En ziekenhuizen, zorginstellingen en scholen sluiten. De wooncrisis duurt al meer dan 10 jaar, en nu is er ook nog eens een energiecrisis bijgekomen voor mensen die wél een huis hebben. En terwijl trein-, bus- en tramlijnen verdwijnen, worden de tickets nóg duurder. Maar ook daarvoor was het leven voor velen al te duur. De raderen van de fabriek “knarsen en piepen” zegt men nu. Dus tijd voor maatwerk?

Kinderen? En uw minimumloon verhoogd? Dan net zo weinig geld én geen voedselbank meer…

De overheid reageerde door het minimumloon ietsje te verhogen maar tegelijk de kinderbijslag te verlagen. Daardoor werden sommige mensen afgesloten van de voedselbank terwijl ze die nog steeds nodig hadden. Maar omdat het minimumloon werd verhoogd zonder daarmee en met hén rekening te houden, ginger ze er in het echt nog verder op achteruit.

De overheid is verantwoordelijk voor “bestaanszekerheid”. Echter is er alleen de “zekerheid” van het tegendeel:

“Financiële bestaansonzekerheid kan leiden tot grote persoonlijke problemen bij volwassenen en kinderen die leven rond het sociaal minimum. Het gaat ten koste van de eigenwaarde van volwassenen en van hun lichamelijke en mentale gezondheid. Het vergroot de kans op eenzaamheid en vermindert het vermogen om verstandig met geld om te gaan. Ook verkleint het de veerkracht om de eigen positie te verbeteren. Velen trekken zich terug in hun eigen privé-wereld, verliezen het vertrouwen in de overheid, en nemen niet meer deel aan de samenleving.”1

“Dit onderzoek laat zien dat ongeveer een op de tien volwassenen (1,3 miljoen mensen) in een kwetsbare situatie verkeert: zij hebben te maken met drie of meer problemen en daarnaast een gebrek aan zowel economische hulpbronnen (bv. inkomen, opleiding) als persoonlijke hulpbronnen (bv. veerkracht en regie). Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die problemen hebben met het huishouden doen, die weinig sociale contacten hebben en kampen met financiële problemen: een stapeling van problemen.”2

Beide termen, “bestaanszekerheid” en “bestaansonzekerheid” zijn dus behoorlijk pijnlijk voor hen die immers alleen de zekerheid hebben van het niet-kunnen-bestaan.
Zoals er ook niets sociaals is aan het “sociaal minimum”. Terwijl zelfs de ondergrens die het woord minimum betekent, niet blijkt te bestaan en strcutureel wordt overschreden. Dat gebruik van onbedoeld(?) pijnlijke woorden versterkt het vertrouwen van mensen in hun overheid natuurlijk niet.

Oogsten voor er gezaaid is?

Goed-koop is duurkoop. Zo blijkt uit “sociale” wetgeving én het resultaat daarvan. Van Participatiewet tot Jeugdwet. Bezuiningen werden door invoering van de wetten vooraf doorgevoerd. Het werk zou goedkoper worden door de gedroomde resultaten van die wetten. Maar zo werkt dat natuurlijk niet. De kost gaat voor de baat uit. Eerst zaaien, dan oogsten. Gemeenten en instellingen kregen dat nieuwe beleid dus niet uitgevoerd. Maar hadden wel “alvast” minder geld. De échte pijn zat echter bij de mensen voor wie die wetten eigenlijk bedoeld waren. Bestaanszekerheid? Hun enige zekerheid was dat ze klem zaten. Nu helemaal.

Hoe nu (wel) verder?

Menucha is er om in die toestand toch te kunnen doen wat nodig is. Voor mensen zoals u. Wij gaan voor versterking van elk aspect van uw leven. In overheidskringen “de vijf leefgebieden” genoemd.3 Het gaat dus zowel om uw mentale en fysieke welzijn (“gezondheid”), als dat van uw kinderen en de andere mensen met wie u samen-leeft. Het gaat om hoeveel u nu wekelijks of maandelijks ontvangt, en hoeveel geld daarvan overblijft voor de boodschappen. Maar ook over uw toekomstige financiële (in)stabiliteit. We bespreken uw persoonlijke ontwikkeling, en die van de mensen om u heen. Om tenslotte te ontdekken hoe uw veilige haven eruit moet zien, en hoe warm uw haard moet- en kan zijn.

We werken met-, voor- en door echte mensen samen om de benodigde ondersteuning te vinden en te bieden. Wij werken respectvol samen op basis van vertrouwen, dus niet met drang of dwang. In onze aanpak voeren mensen (weer) regie over hun leven. Dat begint meteen bij de afstemming met “het systeem”. Zo leggen we verbindingen en bouwen we bruggen langs beide zijden. Dat is lijn met het advies van SCP:

“Er dient daarbij niet alleen naar de problemen van mensen gekeken te worden, maar ook naar de hulpbronnen waar zij over (kunnen) beschikken.”

Wij van Menucha doen wat nodig is

Met u kijken kijken we naar wat voor u nodig is én wat (on)mogelijk is. Om vervolgens met u te zoeken naar welke “hulpbronnen” voor u (wel) beschikbaar zijn. Daarbij zetten wij onze ervaringsexpertise én ons gigantische netwerk in. Als u, of iemand die u kent hulp nodig heeft maar tegen muren aan loopt of verdwaalt in een bureaucratisch doolhof, bel ons dan gerust. Of meldt u zich aan voor ondersteuning op onze website. Maar ook wanneer u als bestuurder, hulpverlener of ambtenaar merkt dat procedures of richtlijnen niet (voldoende) of zelfs averrechts werken, kunt u gerust contact met ons opnemen.

Wij heten u van harte welkom!

  1. “Een zeker bestaan – Naar een toekomstbestendig stelsel van het sociaal minimum. Rapport I” (30 juni 2023). Commissie Sociaal Domein. URL: https://open.overheid.nl/documenten/d0ab26e9-096b-41fd-ada9-ede686c99169/file 
  2. “Zicht op zorgen — Kerncijfers over de problemen, hulpbronnen, leefsituatie en ondersteuning van mensen in het sociaal domein” (mei 2023). Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). URL: https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2023/05/31/zicht-op-zorgen 
  3. “Uitgangspunten voor het bieden van brede ondersteuning en het opstellen van het plan van aanpak” (februari 2023). VNG. URL: https://vng.nl/sites/default/files/2021-05/09-bouwstenen-plan-van-aanpak-voor-gedupeerden.pdf 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *